Inloggen/aanmelden
   Uitgebreid zoeken


 

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt en eventueel als zodanig aan derden ter beschikking gesteld.
De door Netwijs op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst.
 
Inhoud
Netwijs wordt door een redactie gemodereerd en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De door Netwijs verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan door de Netwijs redactie niet worden ingestaan.  Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Netwijs is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de internetsite, bijvoorbeeld door het schrijven van teksten, verstrekken van afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeŽn en concepten. De redactie van Netwijs is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, materiaal of hyperlinks en verwijzingen naar materiaal van derden van Netwijs te verwijderen en/of te bewerken. Waar mogelijk zal de redactie echter trachten gebruikers in staat stellen om onrechtmatig materiaal of uitlatingen zelf aan te passen of te (laten) verwijderen.
Netwijs kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Netwijs en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Netwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Netwijs worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Netwijs.
 
Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Netwijs omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
 


(c) 2018 Odin Groep | Over Netwijs | Disclaimer | Privacy | Contact | Voorwaarden | Veelgestelde vragen | Link aanmelden